LIOS helpt

Bij het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten op  het gebied van verantwoord bodemgebruik. Ze doet dit door kennis te verzamelen, kennis te delen, en kennis te gebruiken, en vervult een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk.

LIOS staat voor

Onafhankelijk, betrokken, dynamisch, en ruim 20 jaren ervaring met bodembiologisch onderzoek.

LIOS verzorgt

De monstername en analyse van bodemorganismen, helpt bij het maken van bemonstering- en monitoringsplannen, interpreteert de onderzoekresultaten, en adviseert over maatregelen om problemen op te lossen of te voorkomen.

Nieuwsflits