Onze mensen

Harm Keidel

Na de afronding van de HBO-opleiding Landbouw en Milieu aan de Hogere Landbouwschool (Van Hall) in Groningen, ben ik  in 1992 afgestudeerd als bodembioloog aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Direct hierna ben ik bij het Laboratorium voor Bodemziekten van Blgg in Oosterbeek begonnen als wetenschappelijk onderzoeker. De eerste jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met het onderzoek van nematoden in land- en waterbodems om ze te gebruiken als biologische indicator. Vanaf 1997 tot op heden ben ik lid van de projectgroep Bodembiologische Indicator (BoBi), thans Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek (BEO). Deze groep bestaat uit bodemonderzoekers van het RIVM, Alterra, Wageningen Universiteit, PPO, Louis Bolk Instituut en LIOS. Ze houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van bodembiologische monitoring en de zoektocht naar geschikte biologische indicatoren voor ecosysteemdiensten.

Tussen 1998 en 2005 was ik hoofd van het Laboratorium voor Bodemziekten van Blgg. In die periode lag de nadruk op de verdere ontwikkeling van nieuwe extractie- en analysemethoden voor nematoden (aaltjes), regenwormen en potwormen. Een belangrijke ontwikkeling was de introductie van moleculaire technieken (PCR) om aaltjes op een routinelaboratorium te analyseren.

Vanaf 2005 tot op heden ben ik intensief betrokken bij het onderzoek naar schadelijke aaltjes in de land- en tuinbouw, het Aaltjesactieplan van het Productschap Akkerbouw, en Nemadecide. Tussen 2000 en 2013 was ik lid van de Begeleidingscommissie Eerstejaars Plantuitjes van de Naktuinbouw. In 2013 heb ik LIOS opgericht.

DSC_2689

Ir. ing. Harm Keidel, bodemmanager.

Email: h.keidel@lios.nl               Telefoon: 0031 6 29738896