homeslide 54

Over LIOS

LIOS is een jong en dynamisch bedrijf met ruim 20 jaren ervaring in de bodemwereld. LIOS richt zich op ondernemers in de land- en tuinbouw, bestuurders, bodembeheerders en anderen om ze te ondersteunen bij de praktische invulling van het verantwoord omgaan met de bodem. LIOS doet dit als onafhankelijk kennisinstituut vanuit de filosofie dat kennis verzamelen belangrijk is, dat kennis delen belangrijker is, maar dat kennis toepassen het belangrijkste is. Hiervoor wil LIOS een brugfunctie vervullen tussen wetenschap en praktijk.