Project- en onderzoekondersteuning

projecten

Door bezuinigingen, het wegvallen van de Productschappen, en het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), veranderen de subsidiestromen. Andere partijen dan de gerenommeerde onderzoeksinstellingen zullen vaker (praktijk)projecten opstarten. Vaak ontbreekt het bij deze partijen aan gedegen wetenschappelijke kennis en een uitgebreid kennisnetwerk. Dit maakt het aanvragen van subsidies, het schrijven van een goed onderzoeksplan en het naar behoren uitvoeren en evalueren van projecten lastig.

LIOS biedt ondersteuning in het opzetten, begeleiden en/of uitvoeren van projecten op het gebied van verantwoord bodemgebruik. De jarenlange ervaring en het uitgebreide kennisnetwerk van LIOS bieden een goede en praktische basis.