IMG_0432

Op 29 en 30 april zijn in Friesland en Groningen de percelen bemonsterd die onderdeel uitmaken van het project Goud van Oud Grasland. Een kleurrijke groep onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, Hoge school Van Hall, Wageningen Universiteit, en LIOS,  nam monsters voor allerlei bepalingen, zoals bulkdichtheid, regenwormen, potwormen, nematoden, schimmels, bacteriën en chemisch onderzoek. In de loop van dit jaar zullen de resultaten beschikbaar komen.