Advisering bij aaltjesproblemen

106_0686

Aaltjes zijn kleine ronde wormen die in elke bodem aanwezig zijn. Schadelijke aaltjes zorgen voor een lagere opbrengst omdat het gewas minder goed groeit of door kwaliteitsverliezen. Een aantal soorten zijn door de Europese Unie aangemerkt als quarantaine organisme. Dit betekent dat voor deze soorten speciale regels gelden voor met name de export. Problemen met aaltjes zijn te beheersen met een slim bouwplan, waarin de keuze van bijvoorbeeld groenbemesters belangrijk is. Voorwaarde tot succes is dat bekend moet zijn welke aaltjes op een bedrijf aanwezig zijn. Hiervoor is betrouwbaar onderzoek en kennis over de levenswijze van aaltjes nodig.

LIOS kan als intermediair dienen voor de monstername en analyse van schadelijke aaltjes. In overleg wordt gekozen voor de beste onderzoekmethode en het beste laboratorium om dit uit te voeren. Op basis van de resultaten adviseert LIOS over maatregelen om problemen op te lossen of te voorkomen.