Advisering bodemgebruik bij het weidevogelbeheer

My beautiful pictureDSC07829

 

 

 

 

 

 

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is duidelijk geworden dat de toestand van de bodem ook belangrijk is voor het weidevogelbeheer. Wormen komen in zure en schrale bodems veel minder voor waardoor er minder voedsel voor weidevogels is. De vegetatie, afhankelijk van de bodemtoestand, is belangrijk voor insecten, die op hun beurt voedsel zijn voor kuikens. Weidevogelbeheer is dus gebaat bij een verantwoord gebruik van de bodem.

LIOS kan nagaan of een bodem verantwoord gebruikt wordt voor weidevogels. In de praktijk betekent dit dat er een aantal bodemkenmerken worden onderzocht. Op basis hiervan kunnen vervolgstappen worden ondernomen.