Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan LIOS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. LIOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. LIOS geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden. LIOS vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden en zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Cookies

LIOS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website van LIOS vastlegt, waardoor de website beter werkt. U kunt zelf bepalen of u cookies toestaat.