Missie en Visie

 

Missie
LIOS staat voor praktische en ‘no-nonsens’ benadering, denken in oplossingen en samenbrengen van onderzoek en praktijk. LIOS wil dit doen met respect voor mens en zijn omgeving, en vanuit de opdracht tot goed rentmeesterschap.

 

Visie
LIOS wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een verantwoord bodemgebruik en daarmee aan het welzijn van mens en zijn omgeving. LIOS wil dit doen door kennis te verzamelen, kennis te delen, maar vooral door kennis naar de praktijk te brengen. LIOS is er voor ondernemers, bestuurders,  onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en natuurbeheerders. LIOS wil herkend worden als een betrokken en innovatieve organisatie met een uitstekende reputatie  en een uitmuntend netwerk.