Nematoden als veldparameter

nemasnematoden

In het waterbeheer wordt al tientallen jaren gebruik gemaakt van dieren en planten om de kwaliteit van het water te bepalen. In het bodembeheer is dit ook een wens, maar is het minder ver ontwikkeld. De meeste ervaring is opgedaan met nematoden. Ze komen op verschillende plekken in het bodemvoedselweb voor en zijn daardoor een afspiegeling van het functioneren van het voedselweb. Aan de kop van de nematoden is vaak te zien welk voedsel ze eten. Bepaalde groepen voeden zich met bacteriën, andere met schimmels of zijn vleeseters. Een grote groep voedt zich op de wortels of andere delen van planten. Al jaren worden nematoden als veldparameter gebruikt bij het vaststellen van ecologische risico’s van bodemvervuiling in het TRIADE-onderzoek. In toenemende mate worden nematoden gebruikt in studies naar verantwoord bodemgebruik in de landbouw- en tuinbouw.

LIOS verzorgt de monstername en analyse van de nematoden. In overleg wordt een bemonsteringsplan opgesteld. Vervolgens kunnen de meetresultaten worden geïnterpreteerd.