Onderzoek aan ecosysteemdiensten

IMG_0491DSC07911

De unieke eigenschappen en potenties van bodems worden door mensen benut, bijvoorbeeld voor de landbouw of voor natuurbeleving. Deze diensten van het natuurlijke systeem ten behoeve van het welzijn van de mens worden ecosysteemdiensten genoemd en maken deel uit van het Natuurlijk kapitaal. Het levende deel van de bodem speelt hierin een belangrijke rol en kan worden gebruikt als indicator voor het functioneren van ecosysteemdiensten. Binnen het project Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek (BEO) wordt dit verder uitgewerkt als vervolg op de Bodembiologische Indicator (BoBi).

LIOS maakt deel uit van de projectgroep Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek (BEO). Deze bestaat verder nog uit het RIVM, Alterra, Wageningen Universiteit en Research, en het Louis Bolk Instituut. LIOS is hierdoor nauw betrokken bij de (wetenschappelijke) discussies rond ecosysteemdiensten en de rol van het bodemleven hierin. LIOS is hierom een goede gesprekspartner voor partijen die een praktische benadering zoeken voor de invulling van het ecosysteemdienstenconcept.